EASYARC 309

1

Ứng dụng:

  • Hàn ở tất cả các tư thế cho vật liệu thép trắng 22%Cr-12%Ni ASTM 309 hoặc tương đương
  • Hàn các vật liệu khác nhau giữa CrNi hoặc CrNiMo với thép thường hoặc thép hợp kim thấp
  • Dùng cho hàn sửa chữa trên thép thường hoặc thép hợp kim thấp

Tư thế hàn:

  • Tất cả các tư thế

Tiêu chuẩn:

  • AWS A5.4/ASME SFA5.4: E309-17
  • GB 983: E309-17