LINCOLNWELD 860

1

Ưu Điểm:
  • Tiêu chuẩn công nghiệp cho ứng dụng hàn hồ quang chìm
  • Đặc tính hàn tốt cho các ứng dụng hàn khác nhau
  • Có khả năng hàn ngấu với độ dai va đập cao hơn 27 J (20 ft·lbf) tại -40°C (-40°F) với dây hàn Lincolnweld® L-61
Ứng Dụng:
  • Hàn ống và các ứng dụng hàn từ 2 phía khác
  • Hàn kết cấu thép, hàn nhiều lượt
  • Hàn với vật liệu L-61 hay LA-85
  • Có thể hàn cho các ứng dụng cần hoặc không cần khử ứng suất dư sau hàn