NÂNG CẤP HỆ THỐNG HÀN DƯỚI LỚP THUỐC LSO CHO ỐNG ĐƯỜNG KÍNH LỚN

Double Good JSC - SAW Tandem LSO

Hàn SAW Tandem đã tối ưu?

Theo phân tích và thống kê, việc sử dụng nhiều dây hàn để tăng năng suất là một giải pháp đã được áp dụng tại một số doanh nghiệp. Đây đã là một giải pháp rất tốt giúp doanh nghiệp đẩy nhanh được năng suất hàn để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình. Thực tế, việc thực hiện hàn dưới lớp thuốc hàn hai hồ quang (SAW Tandem) đã giúp tăng năng suất hàn lên khoảng 2 lần (từ ~ 11 kg/h lên khoảng 20 kg/h). Tuy nhiên, với việc liên tục cải tiến công nghệ và giúp chuyển giao tới khách hàng, Double Good JSC đã chỉ ra rằng, việc hàn hai hồ quang (SAW Tandem single wire) chưa phải là giải pháp tối ưu cuối cùng. Vẫn có giải pháp giúp doanh nghiệp có thể tăng tới 3 lần năng suất so với hàn 1 dây dưới lớp thuốc truyền thống. Vậy đó là công nghệ gì?

Hàn SAW Tandem Long Stick Out (LSO)

Long Stick Out là một công nghệ hàn được phát triển bởi hãng Lincoln. Quá trình này là một quá trình hàn dưới lớp thuốc (SAW) cải tiến, sự dụng bộ thiết bị bao gồm: Nguồn hàn Power wave® AC/DC 1000 SD, bộ điều khiển MAXsaTM 10 và bộ cấp dây tự động MAXsaTM 22. Điểm cốt lõi của quá trình này chính là có sử dụng thêm dụng cụ dẫn hướng giúp kéo dài phần nhô điện cực (Long Stick Out Kit), việc này giúp tăng đáng kể năng suất đắp và hiệu suất của quá trình hàn. Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, bạn có thể tìm đọc thêm ở bài viết: https://doublegood.com.vn/cong-nghe-han-long-stick-out-voi-nguon-lincoln-power-wave-ac-dc-1000-sd/

Tiếp nhận công nghệ trực tiếp từ hàng Lincoln Electric. Tại phòng thí nghiệm công nghệ hàn DGWelding của chúng tôi tại Hà Nội. Double Good đã thử nghiệm thành công công nghệ hàn dưới lớp thuốc nhiều hồ quang kéo dài điện cực (SAW Tandem LSO). Báo cáo chỉ ra rằng: Bằng việc áp dụng công nghệ hàn mới này, sẽ giúp đẩy tăng năng suất lên từ 27-33 kg/h mà vẫn bảo đảm được yêu cầu về chất lượng của sản phẩm.

Gần đây, chúng tôi cũng đã giúp nâng cấp và chuyển giao công nghệ này tới khách hàng của mình và ứng dụng vào việc sản xuất trụ điện gió với các đường kính ống lớn và chiều dày lớn. Với việc áp dụng công nghệ SAW Tandem Long stick out này, khách hàng vừa giải quyết được bài toán năng suất, giảm được giá thành sản phẩm và tăng được giá trị doanh nghiệp trong các hợp đồng thầu điện gió, đặc biệt trong giai đoạn ngành công nghiệp điện gió đang được ưu tiên phát triển như hiện nay ở Việt Nam thì đây là một lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo.

hàn dưới lớp thuốc nhiều hồ quang - Double Good JC
Kỹ sư hàn của Double Good cài đặt thông số hàn khi thử nghiệm tại cơ sở khách hàng
Hàn dưới lớp thuốc Tandem LSO - Double Good JSC
Quá trình hàn trên mẫu với chiều dày khác nhau (từ 30-60mm)
Lincoln Electric Tandem LSO - double Good JSC
Thông số chê độ hàn được ghi chép lại bởi kỹ sư và thanh tra của hai bên
hàn LSO
Thử nghiệm với nhiều mẫu hàn khác nhau

Kết quả thử nghiệm tại cơ sở khách hàng đều được ghi chép, đánh giá ngoại dạng và UT trước khi đưa vào áp dụng trên sản phẩm thực tế. Để biết thêm chi tiết về công nghệ hàn dưới lớp thuốc nhiều dây, sử dụng điện cực kéo dài (SAW Tandem LSO), xin vui lòng liên hệ với Double Good để nhận được tư vấn tốt nhất.

post