Hiển thị tất cả 2 kết quả

Mã sản phẩm: K210-2

Ưu Điểm:

  • Vận hành lịnh hoạt - Phạm vi thay đổi rộng cho tốc độ cấp dây và đường kính dây
  • Thiết bị nhỏ gọn với độ linh hoạt tuyệt với -  phù hợp với hệ thống hàn tự động từ đơn giản đến phức tạp
  • Kết cấu chắc chắn - Giảm thiểu thời gian chết và chi phí bảo trì
1

TECHNICAL PERFORMANCE MODEL TWS-520LX

ITEM SPECIFICATION PARAMETER NOTED
1 Height of web (mm) 200 - 2000
2 Width of flange (mm) 200 - 800
3 Min. thickness of web (mm) 4
4 Min. thickness of flange (mm) 6
5 Length of H-Beam (mm) 15000
6 Welding speed (mm/min) 200 - 3000
7 Max. returning speed (mm/min) 3000
8 Wire diameter (mm) 1.6 - 4.8
9 Flux hoper capacity (liters) 100 x 2
10 Max load of welder wire container (kg) 650x4
11 Power (Excluded power source) (kw) 14.2
12 Rails span (mm) 2000
13 Dimension LxWxH (mm) 3890x5100x4540
14 Weight machine (kg) 2500
15 Weight full load (kg) 6000
1