Hiển thị tất cả 2 kết quả

Dùng cho thép thường và thép hợp kim thấp. Đặc trưng là que hàn vỏ bọc xenlulo, rutin, que hàn vỏ bọc với hàm lượng Hydro thấp

Ứng dụng:

  • Hàn ở tất cả các tư thế cho vật liệu thép trắng 22%Cr-12%Ni ASTM 309 hoặc tương đương
  • Hàn các vật liệu khác nhau giữa CrNi hoặc CrNiMo với thép thường hoặc thép hợp kim thấp
  • Dùng cho hàn sửa chữa trên thép thường hoặc thép hợp kim thấp

Tư thế hàn:

  • Tất cả các tư thế

Tiêu chuẩn:

  • AWS A5.4/ASME SFA5.4: E309-17
  • GB 983: E309-17
1

Ứng Dụng:

  • EASYARC® 6013 hàn được ở mọi tư thế (ngoại trừ hàn tụt), điện cực rutin cho thép thường. Nó hàn được trên dòng AC, DC với đặc tính dễ dàng gây lại hồ quang

Tư thế hàn:

  • Tất cả các tư thế

Tiêu chuẩn:

  • AWS A5.1/A5.1M:E6013
1