Xem tất cả 1 kết quả

Đáp ứng yêu cầu của kim loại cơ bản và quá trình làm việc của nhiều loại thép trắng cũng như thép hợp kim cao

AWS: ER 316L

Ưu Điểm:

  • Dây đặc với hàm lượng cacbon rất thấp dùng cho hàn thép trắng CrNiMo
  • Khả năng chống gỉ cao

Khí bảo vệ

  • M12: Mixed gas Ar+ >0.5-5% CO2
  • M13: Mixed gas Ar+ >0.5-3% O2
1