Các thiết bị cắt bao gồm máy cắt tay Plasma Tomahawk, hệ thống cắt plasma Spirit của Burny, bộ kiểm soát hành trình và hình dạng cắt, và các phụ tùng thay thế chính hãng cho mỏ cắt plasma. Các thiết bị cắt plasma cầm tay hoặc tự động đều có thể dễ dàng di chuyển nhanh, chính xác để cắt các loại vật liệu như thép cacbon, thép trắng, đồng, nhôm…