Súng hàn cho mọi ứng dụng bao gồm súng MIG, súng hàn bán tự động, súng kéo – đẩy cho hàn nhôm, súng hút khói hàn tự động, súng chứa cuộn dây hàn, súng cho rô bốt, súng cho hàn dây lõi thuốc tự bảo vệ, và súng cho ứng dụng hàn hồ quang chìm. Các chủng loại súng bao gồm làm mát bằng khí, bằng nước cho các dải cường độ dòng điện