Máy hàn đa năng Power Wave® 455M

1

Mã sản phẩm: K2202-1

Ưu điểm:

  • Công nghệ kiểm soát Waveform của Technology® Lincoln - Cung cấp cho bạn các lựa chọn phù hợp với từng ứng dụng hàn.
  • Cung cấp hơn 60 chương trình hàn tiêu chuẩn.
  • Các Tùy chọn - Cung cấp khả năng kết nối mạng và giám sát sản xuất ™
  • Tính năng Push-Pull - mạnh mẽ của các đầu cấp dây đáp ứng được tất cả các yêu cầu hàn khó nhất
Quá trình hàn:
  • Stick
  • DC TIG
  • Pulsed DC TIG
  • MIG
  • Pulsed MIG
  • Flux-Cored
'