Merit JG-56

1

AWS A5.18 ER70S-6

Ứng Dụng:

  • Kết cấu thép
  • Bồn, ống áp lực
  • Kết cấu tấm mỏng
  • Hàn đường lót ống
Tư thế Hàn:
Tất cả các tư thế
Tiêu chuẩn:
ASME SFA-5.18 AWS A5.18 ER70S-6