Nguồn hàn STT: Power Wave® STT Module

1

Mã sản phấm: K2902-1

Ưu điểm:

  • Hệ thống kiểm soát hồ quang đặc biệt- kiểm soát đánh thủng trên vật liệu mỏng hay hàn ống
  • Thiết kế dạng mô đun riêng biệt -  dễ dàng kết nối và hiển thị giao diện điện tử nhanh
  • Thiết kế tương thích đồng bộ với các nguồn của series S Power Wave.
  • Self-Protecting Circuits-chế độ tự bảo vệ trong quá trình hàn.

Quá trình hàn:

  • Stick, DC TIG, Pulsed DC TIG, MIG, Pulsed MIG, Flux-Cored