POWER MIG® 350MP MIG WELDER

1

Mã sản phẩm: K2403-2
Ưu Điểm:
  • Quá trình hàn xung nhôm - Hàn cho chất lượng cao các vât liệu nhôm seri 4XXX và 5XXX.
  • Đáp ứng nhiều quá trình hàn - MIG, FCAW, stick, TIG, MIG xung, và các quá trình hàn cao cấp như "Pulse-On-Pulse®" và "Power Mode®"
  • Pulse-on-Pulse® - Có khả năng tạo ra đường hàn nhôm với biên dạng "stacked-dime"
  • Power Mode® - Duy trì sự ổn định, độ êm của hồ quang cho mối hàn ngắn mạch trên thép
  • Synergic Control - Đặt chế độ hàn chỉ bằng điều khiển 01 thông số.
Input Power
  • 208/230/460/575/1/60
Quá trình hàn: MIG, Pulsed, Flux-Cored, Stick, TIG
Output  Input ModeInput Polarity
Input     Input HertzInput Phase
Processes: FCAW, MIG, Pulsed, Stick, TIG

Output: CCCV, DC