SUPERCORE™ 625P

1

AWS: ENICRMO3T1-4

Ưu Điểm:

  • Tính hàn tốt ở mọi vị trí
  • Đóng gói ở điều kiện hút chân không
  • Dễ dàng đánh xỉ

Ứng Dụng:

  • Thiết bị trong lò
  • Hóa dầu
  • 9% Ni cho bồn lưu trữ LNG
  • Hàn các vật liệu khác nhau giữa hợp kim niken, thép trắng, thép cacbon thường

Tư thế hàn:

  • Tất cả

Khí bảo vệ:

  • Khí trộn