POWERPLUS® 1000HD

1

Mã sản phẩm: K60067-3

Ưu điểm:

  • Kiểm soát chính xác các thông số đầu ra - giúp ổn định hồ quang
  • Có khả năng cài đặt trước dòng điện
  • Dòng bù áp duy trì thông số hàn trong phạm vi thích hợp ±10%
  • 1000A cho chu kỳ tải 100%. Dòng hàn cao nhất 1200A
  • Bảng điều khiển thân thiện với người sử dụng -  đồng hồ đo điện tử hiển thị dòng điện, điện áp trong quá trình hàn
  • Có thể chồng 2 máy hàn lên nhau nhằm tiết kiệm không gian xưởng
Quá trình hàn:
  • Submerged Arc
  • Gouging
Input power
380-415(±10%)/3/50/60
Output    Input ModeInput Polarity
Input  Input HertzInput Phase
Processes: Arc Gouging, Sub Arc

Output: CCCV, DC