TECHALLOY® 625 MIG

1

AWS: ERNICRMO-3

Ưu Điểm:

  • Hợp kim Ni-Cr-Mo cung cấp khả năng chống oxi hóa và làm giảm khả năng tác động từ môi trường bên ngoài
  • Là hợp kim niken phổ biến nhất cho hàn đắp

Ứng dụng:

  • Sử dụng cho hàn TIG, MIG và SAW của hợp kim niken-crom-molybden
  • Dây hàn này có thể dùng cho hàn đắp và hàn các vật liệu cho bản khác nhau như hợp kim Ni-Cr-Mo với thép trắng hoặc thép cacbon

Tư thế hàn:

  • Tất cả

Khí bảo vệ:

  • Khí trộn