WEARSHIELD® BU

1

WEARSHIELD® BU

Ưu Điểm:

  • Có thể sử dụng như lớp nền cho các lớp hàn đắp khác hoặc như lớp đắp cuối cùng lên chi tiết cần gia công hay rèn
  • Không giới hạn số lớp hàn với yêu cầu nhiệt độ gia nhiệt, nhiệt độ giữa các đường hàn phù hợp
  • Sử dụng cho thép thường và thép hợp kim thấp

Ứng Dụng:

  • Sửa chữa lưỡi gầu xúc, cánh quạt và thân vỏ máy bơm, máy nghiền và búa máy
  • Hàn đắp tăng cứng: máy kéo, cẩu trục và bánh răng

Tư thế hàn:

Hàn sấp, ngang