Máy cắt tay Plasma – TOMAHAWK 1000 PLASMA CUTTER

1

Ưu Điểm:

  • Linh hoạt : Yêu cầu đầu vào chỉ 230V
  • Thiết kế mới cho điện cực và chụp khí