Máy cắt tay Plasma – TOMAHAWK® 1538

1

Ưu Điểm:

  • Gây hồ quang không cần dòng cao tần
  • Thiết kế mới cho điện cực và chụp khí
  • Tăng tuổi thọ cho phụ tùng thiết bị
  • Giảm nhiệt, giảm biến dạng