Máy cắt tay Plasma-TOMAHAWK® 375 PLASMA CUTTER

1

Ưu Điểm:

  • Tích hợp sẵn máy nén khí bên trong , phù hợp với những nới không có nguồn khí nén sử dụng.
  • Kiểm soát hồ quang liên tục
  • Dễ dàng điều chỉnh lưu lượng cho khí nén ở mặt trước của máy.