Máy hàn STT: Invertec® STT II

1

Mã sản phẩm: K1525-1

Ưu điểm:

  • STT- Surface Tensile Transfer - Dịch chuyển kim loại theo sức căng bề mặt
  •  Do hãng Lincoln phát minh
  •  Dùng để thay hàn TIG khi hàn lớp lót
  • Kiểm soát năng lượng đường, độ bắn tóe, khói hàn