Máy hàn điện đa chức năng IDEALARC DC600

1

Thương hiệu: Máy hàn Lincoln Electric 

Mã sản phẩm: K1288-17

Ưu điểm:

  • Kiểm soát tốt ,dễ vận hành và điều khiển chính xác. Đồng hồ hiển thị đầy đủ.
  • Chế độ chuyển đổi dễ dàng lựa chọn ,đặc tính đầu ra mong muốn.
  • Thiết kê bảo vệ chống lại môi trường ẩm và ăn mòn.
Quá trình hàn:
  • Hàn que (Stick welding)

  • Hàn TIG (TIG welding)

  • Hàn MIG (MIG welding)

  • Hàn dây lõi thuốc (Flux-Cored welding) 

  • Hàn hồ quang chìm (Submerged Arc welding)

  • Gouging

'