SUPERGLAZE® HD 5183

1

AWS: ER5183

Ưu Điểm:

 • Thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nặng
 • Cải thiện khả năng cấp dây
 • Dùng cho hàn vật liệu cơ bản 5083 và 5356

Ứng dụng:

 • Thích hợp trong môi trường và các ứng dụng cần cáp hàn dài
 • Chế tạo, sửa chữa tàu biển
 • Bồn đông lạnh
 • Tàu và các ứng dụng kết cầu nhôm độ bền cao khác
 • Ngành công nghiệp ngoài khơi

Tư thế hàn:

 • Tất cả các tư thế

Khí bảo vệ:

 • 100% Argon
 • Khí trộn